Site Regels Clotje.be
De site regels en de algemene voorwaarden.

Rechten en verplichtingen voor onze leden
Je mag clotje.be alleen gebruiken voor persoonlijke doeleinden,En niet voor commerciŽle doeleinden.
Profielen met racistische dan wel politieke teksten zijn verboden en worden ook verwijderd zodra dit gezien word zonder enige uitleg hier van.
Profielen met seksueel getinte content ( persoonlijke tekst, omschrijving, afbeeldingen) zijn verboden ,deze worden ook zonder enige uitleg verwijderd na dat dit word gezien op het betreffende profiel.

Het is niet toegestaan om op clotje.be:

*Een valse identiteit aan te nemen( Profiel ). Je profiel is alleen voor jou bestemd, inloggen mag dan ook alleen op je eigen profiel.
*Plaatsen van naakt afbeeldingen op jouw profiel.
*Reclame maken op de Website van clotje.be is niet toegestaan zonder toestemming van de administrator ,Hier dien je aanvraag voor in te dienen bij ons.
In strijd met relevante wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt via het internet.

CONTENT BEPALINGEN:
Je gaat ermee akkoord dat clotje.be voor het hier bovenstaande genoemde gebruik geen vergoeding aan jou verschuldigd is.
Je mag op clotje.be alleen maar afbeeldingen/foto's voor publicatie aanbieden wanneer de afbeeldingen/foto's je eigendom is. Publiceer je toch afbeeldingen/foto's waarvan je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan clotje.be hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

AANPASSINGEN/CONTROLE:
clotje.be heeft te allen tijde het rechts om topics te sluiten, foto's te verwijderen, profielen te verwijderen, profielen aan te passen, indien wij dit nodig achten.
clotje.be zal bij het constateren van een strafbaar feit alle daarvoor benodigde persoonsgegevens verstrekken aan de politie/justitie, en hiervan aangifte doen.
Op clotje.be zijn moderators en administrators aangesteld die de veiligheid op de website en Chatbox proberen te waarborgen. De administrator heeft het recht zowel publieke als prive berichten te lezen, met het doel klachten te verhelpen, en in te grijpen waar nodig.
clotje.be behoud zich het recht om leden of bezoekers de toegang tot de website te ontnemen voor onbepaalde tijd.

DISCLAIMER:
clotje.be kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit gemaakte afspraken via clotje.be.
Op clotje.be staan links die aangebracht zijn door leden. clotje.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of vormgeving van websites die vanaf clotje.be worden gelinkt.
clotje.be kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor leden/gebruikers van clotje.be die elders spammen en/of reclame maken voor clotje.be

TOEPASSELIJK RECHT:
Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de website, is Nederlands recht van toepassing.
Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de het Kartongerecht ter Amsterdam bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen.

Deze regels zijn geupdate op 16-01-2011.